Privātuma politika

SIA „Mitsubishi Motors Europe”, juridiskā adrese Mitsubishi Avenue 21, (6121SH) Borna, Nīderlande, un mūsu saistītie uzņēmumi (kopā— MME vai „mēs”) ir apņēmušies būt atbildīgi par informāciju, ko jūs esat mums snieguši, kā arī par mūsu uzņēmējdarbības gaitā ievāktās informācijas glabāšanu.

Šajā konfidencialitātes politikas izklāstā ir aprakstīts, kā datu pārzinis MME var vākt, izmantot un kopīgot informāciju, jo īpaši saistībā ar darbību vai mūsu galveno tīmekļa vietni ( https://www.mitsubishi-motors-europe.com/ ) un citām tīmekļa vietnēm, kā arī mūsu pakalpojumu sniegšanu, saistībā ar kuriem tiek dota atsauce uz šo konfidencialitātes politiku.

Šajā konfidencialitātes politikā ir aprakstīts:

 • MME vāktās informācijas veidi
 • Kā MME izmanto ievākto informāciju
 • Kā MME var kopīgot ievākto informāciju
 • Jūsu personas datu izmantošanas tiesiskais pamatojums
 • Trešo pušu pakalpojumi un saturs
 • Mūsu ievāktās informācijas aizsardzība un uzglabāšana
 • Jūsu izvēles un tiesības
 • Kā sazināties ar mums
 • Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā
 • Sīkdatņu lietošana

MITSUBISHI MOTORS EUROPE VISPĀRĪGĀ KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

SIA „Mitsubishi Motors Europe”, juridiskā adrese Mitsubishi Avenue 21, (6121SH) Borna, Nīderlande, un mūsu saistītie uzņēmumi (kopā— MME vai „mēs”) ir apņēmušies būt atbildīgi par informāciju, ko jūs esat mums snieguši, kā arī par mūsu uzņēmējdarbības gaitā ievāktās informācijas glabāšanu.

Šajā konfidencialitātes politikas izklāstā ir aprakstīts, kā datu pārzinis MME var vākt, izmantot un kopīgot informāciju, jo īpaši saistībā ar darbību vai mūsu galveno tīmekļa vietni ( https://www.mitsubishi-motors-europe.com/ ) un citām tīmekļa vietnēm, kā arī mūsu pakalpojumu sniegšanu, saistībā ar kuriem tiek dota atsauce uz šo konfidencialitātes politiku.

Šajā konfidencialitātes politikā ir aprakstīts:

 • MME vāktās informācijas veidi
 • Kā MME izmanto ievākto informāciju
 • Kā MME var kopīgot ievākto informāciju
 • Jūsu personas datu izmantošanas tiesiskais pamatojums
 • Trešo pušu pakalpojumi un saturs
 • Mūsu ievāktās informācijas aizsardzība un uzglabāšana
 • Jūsu izvēles un tiesības
 • Kā sazināties ar mums
 • Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā
 • Sīkdatņu lietošana

MME vāktās informācijas veidi

MME vāc jūsu personas datus, kad jūs mums tos sniedzat, piemēram, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, nosūtāt mums e-pastu vai noslēdzat līgumu. Personas dati ir visa informācija, ko var izmantot, lai jūs identificētu, vai kuru MME var ar jums sasaistīt. MME var automātiski vākt noteiktu informāciju, kad jūs lietojat, piekļūstat vai ar mums sazināties, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes. MME var vākt informāciju arī no citiem avotiem, piemēram, sociālo mediju platformām, kas var kopīgot informāciju par to, kā jūs mijiedarbojaties ar mūsu sociālajiem medijiem.

Informācija, ko jūs mums sniedzat

MME vāc informāciju, ko jūs mums brīvprātīgi sniedzat, tostarp, kad jūs ar mums sazināties pa e-pastu vai citiem kanāliem, kad jūs abonējat vai pieprasāt jums nosūtīt MME materiālus, kad jūs pieprasāt izmēģinājuma braucienu, kad jūs reģistrējaties pasākumam, kad jūs esat uzņēmējdarbības partneris un kad jūs atbildat uz mūsu paziņojumiem vai informācijas pieprasījumiem. Jūsu sniegtie personas dati var ietvert jūsu vārdu un uzvārdu, kontaktinformāciju, amatu, kā arī informāciju par organizāciju, ar kuru esat saistīts, un visus citus jūsu sniegtos personas datus.

Informācija, ko mēs varam ievākt automātiski

MME izmanto pārlūkprogrammas sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas (kopā— sīkdatnes), lai vāktu un uzglabātu noteiktu informāciju, kad jūs lietojat, piekļūstat vai sazināties ar mums, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes. Piemēram, MME var vākt informāciju par ierīces veidu, kādu jūs lietojat, lai piekļūtu mūsu tīmekļa vietnēm, operētājsistēmu un versiju, jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, ko norāda jūsu IP adrese, jūsu pārlūkprogrammas veidu, saturu, ko jūs skatāties, un iespējas, ko jūs izmantojat, mūsu tīmekļa vietnēs, tīmekļa lapas, kuras jūs skatāties uzreiz pirms un pēc mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma, vai un kā jūs mijiedarbojaties ar mūsu tīmekļa vietnēs pieejamo saturu, kā arī meklēšanas kritērijus, ko jūs ievadāt mūsu tīmekļa vietnēs. Lai iegūtu informāciju par to, kā MME izmanto sīkdatnes, un jūsu iespējamajām izvēlēm, lūdzu, noklikšķiniet te.

Informācija, ko MME vāc no citiem avotiem

MME var saņemt informāciju par jums no citiem avotiem, tostarp trešām pusēm, kas mums palīdz atjaunināt, paplašināt un analizēt mūsu ierakstus; noteikt jaunus klientus vai nepieļaut vai konstatēt krāpšanu. MME var saņemt informāciju par jums arī no sociālo mediju platformām, tostarp, bet ne tikai, kad jūs mijiedarbojaties ar mums šajās platformās vai piekļūstat mūsu sociālo mediju saturam. Informāciju, ko MME var saņemt, regulē attiecīgo sociālo mediju platformu konfidencialitātes iestatījumi, politikas un/vai procedūras, un MME aicina iepazīties ar tām.

Informācija par bērniem

Parasti mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumi nav paredzēti bērniem līdz 16gadu vecumam. MME bez vecāku piekrišanas apzināti nevāc personas datus no personām, kas nav sasniegušas 16gadu vecumu. Ja jūs uzzināt, ka MME bez vecāku piekrišanas ir ievācis personas datus no bērna, kas nav sasniedzis 16gadu vecumu, lūdzu, informējiet mūs, lai mēs varētu veikt piemērotus pasākumus.

Kā MME izmanto ievākto informāciju

MME var izmantot ievākto informāciju:

 • lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un izplatītu un piegādātu detaļas, aksesuārus un automašīnas;
 • lai nodrošinātu jūs ar pieprasītajiem pakalpojumiem, tostarp tehnisko apkopju ieplānošanu;
 • lai uzturētu, novērstu kļūmes un uzlabotu mūsu tīmekļa vietni un pakalpojumus;
 • lai nosūtītu jums informatīvos izdevumus, tirgvedības paziņojumus un citu informāciju vai materiālus, kas jūs varētu interesēt;
 • lai uzturētu mūsu kontaktpersonu sarakstu;
 • lai saprastu, kā ļaudis izmanto mūsu tīmekļa vietnes, tostarp veidotu un analizētu statistiku;
 • MME uzņēmējdarbības un administrēšanas nolūkos, tostarp, lai analizētu datus, lai iesniegtu rēķinus, lai konstatētu, nepieļautu un reaģētu uz faktisku vai potenciālu krāpšanu, nelikumīgām darbībām vai intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu;
 • MME līguma pārvaldības nolūkos, tostarp, lai uzturētu klientu un uzņēmējdarbības partneru attiecību pārvaldības datubāzes;
 • lai novērtētu mūsu pasākumu, reklāmas kampaņu un publikāciju efektivitāti, piemēram, ar aptaujām;
 • ja MME uzskata to par pamatoti nepieciešamu vai lietderīgu, lai ievērotu mūsu juridiskās saistības, atbildētu uz tiesas procesu vai informācijas pieprasījumiem, ko izdevušas valsts iestādes vai citas trešās puses, vai aizsargātu jūsu, mūsu vai citu tiesības.

Kā MME var kopīgot ievākto informāciju

MME ir Japānā izveidotā „Mitsubishi Motors Corporation” (MMC) galvenā mītne Eiropā, kas pārvalda Eiropas izplatīšanas centru. MME, MMC un mūsu saimnieciskās vienības kopīgo informāciju savā starpā uzņēmējdarbības mērķiem, piemēram, lai veiktu iekšējo administrēšanu, norēķinus, popularizētu mūsu pasākumus un pakalpojumus un sniegtu pakalpojumu jums vai jūsu organizācijai.

MME nepārdod, nenomā vai citādi nekopīgo informāciju, kas pamatoti identificē jūs vai jūsu organizāciju, ar nesaistītiem uzņēmumiem patstāvīgai lietošanai, izņemot gadījumus, kas skaidri aprakstīti šajā konfidencialitātes politikā, vai ar jūsu iepriekš sniegtu atļauju. MME var kopīgot informāciju, kas pamatoti neidentificē jūs vai jūsu organizāciju, kā to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

MME darbojas Eiropā, Japānā un citās valstīs, un MME var pārsūtīt jūsu personas datus uzglabāšanai un apstrādei, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem starp MME, MMC un mūsu saimnieciskajām vienībām un apakšuzņēmējiem, kas apstrādā datus mūsu vārdā. Dažās valstīs var būt datu aizsardzības likumi un noteikumi, kas atšķiras no jūsu valstī piemērojamajiem tiesību aktiem. Datu nosūtīšanai ārpus Eiropas Savienības MME ieviesīs atbilstīgus drošības pasākumus saskaņā ar piemērojamajām tiesību normām, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek pienācīgi aizsargāti. Tas ietver rakstisku apliecinājumu iegūšanu no visām trešajām personām, kam ir piešķirta piekļuve jūsu datiem, lai pieprasītu, ka tās pieņem standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu jūsu datu aizsardzības līmeni, kādu ir ieviesusi MME (piemēram, ar Eiropas Komisijas apstiprinātajām līguma standarta klauzulām). Ja jums ir jautājumi vai vēlaties saņemt plašāku informāciju par jūsu personas datu starptautisku pārsūtīšanu vai ieviestajiem drošības pasākumiem, lūdzu, sazinieties ar mums jebkurā laikā, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šīs konfidencialitātes politikas beigās.

MME var arī izpaust ievākto informāciju:

 • mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kas mūsu vārdā veic pakalpojumus, piemēram, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, pasta piegādātājiem, aptauju pakalpojumu sniedzējiem un analītisko pakalpojumu sniedzējiem;
 • tiesībaizsardzības iestādēm, valsts iestādēm vai trešajām personām, ja tas ir atļauts vai pieprasīts likumā, ja tas notiek saskaņā ar līgumu vai ja MME uzskata to par pamatoti nepieciešamu, lai izpildītu juridiskus pienākumus; šādos apstākļos MME veic atbilstīgus pasākumus, lai jūs informētu, pirms MME izpauž informāciju, kas var pamatoti identificēt jūs vai jūsu organizāciju, ja vien iepriekšēja brīdināšana nav iespējama vai nav pamatota attiecīgajos apstākļos;
 • pakalpojumu sniedzējiem, konsultantiem, potenciālajiem darījumu partneriem vai citām trešajām pusēm saistībā ar darījuma apsvēršanu, saskaņošanu vai pabeigšanu, kurā MME tiek iegūta vai apvienota ar citu uzņēmumu vai MME pārdod, likvidē vai nodod visus vai daļu MME aktīvu.

Jūsu personas datu izmantošanas tiesiskais pamatojums

Lai izmantotu jūsu personas datus, MME balstās uz dažādiem tiesiskajiem pamatojumiem, proti:

 • līguma izpilde— var būt nepieciešams izmantot jūsu personas datus, lai izpildītu ar jums noslēgtā līguma noteikumus, piemēram, MME izmantos jūsu personas datus, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem un sniegtu jums pakalpojumus kā mūsu tīmekļa vietņu vai pakalpojumu lietotājam;
 • piekrišana— MME balstīsies uz jūsu piekrišanu, lai izmantotu: i)tehnisko informāciju, piemēram, sīkdatņu datus un ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus, kā aprakstīts šajā konfidencialitātes politikā, un ii)jūsu personas datus tirgvedības nolūkos, ja tas ir noteikts likumā; savu piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā, saziņai ar mums izmantojot šīs konfidencialitātes politikas beigās sniegto kontaktinformāciju;
 • likumīgas intereses— MME var izmantot jūsu personas datus savās likumīgajās interesēs, lai uzlabotu savas preces un pakalpojumus, kā arī savu tīmekļa vietņu saturu.

Trešo pušu pakalpojumi un saturs

Mūsu tīmekļa vietnēs var būt iekļauts saturs vai saites uz saturu, ko nodrošina trešās puses (piemēram, videomateriālus). Šī konfidencialitātes politika neattiecas uz trešo pušu, kas nodrošina šādu saturu, konfidencialitātes, drošības vai citu praksi.

MME iesaista trešās puses, kas atbalsta mūsu tīmekļa vietņu darbību, piemēram, analīzes nodrošinātājus. Šīs trešās puses var izmantot tehnoloģijas, lai laika gaitā izsekotu jūsu darbībām tiešsaistē dažādās tīmekļa vietnēs un tiešsaistes platformās. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, noklikšķiniet te.

Mūsu ievāktās informācijas aizsardzība un uzglabāšana

MME izmanto administratīvos, tehniskos un fiziskos aizsardzības pasākumus, kas ir paredzēti MME ievāktās informācijas aizsardzībai, tomēr neviena informācijas sistēma nevar būt 100% droša, tāpēc MME nevar garantēt jūsu personas datu pilnīgu drošību. Turklāt MME nav atbildīgs par tās informācijas drošību, ko jūs mums nosūtāt, izmantojot tīklus, kurus MME nekontrolē, tostarp internetu un bezvadu tīklus.

MME saglabā ievākto informāciju, ņemot vērā, cik tas ir pamatoti nepieciešams, un tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kādiem MME vāc informāciju, un ievērotu mūsu juridiskās saistības.

Jūsu izvēles un tiesības

Saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem jums var būt noteiktas tiesības attiecībā uz MME ievākto informāciju, kas ir saistīta ar jums, piemēram, tiesības piekļūt personas datiem, tos labot vai dzēst, ierobežot vai apstrīdēt apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Turklāt jums var būt tiesības iesniegt sūdzību savā vietējā datu aizsardzības iestādē (ja jūsu valstī tāda ir).

MME aicina jūs sazināties ar mums, lai atjauninātu vai labotu savu informāciju, ja tā ir mainījusies vai jūs uzskatāt, ka informācija, ko MME par jums ievākusi, ir neprecīza. Jūs varat arī lūgt, lai mēs uzrādām, kādi jūsu personas dati mums ir iegūti, kā arī lūgt dzēst jūsu personas datus, un jūs varat mūs informēt, ja iebilstat pret to, ka mēs izmantojam jūsu personas datus. Lai iegūtu vairāk informācijas par jūsu izvēlēm attiecībā uz mūsu sīkdatņu lietošanu, lūdzu, noklikšķiniet te.

Kā sazināties ar mums

MME priecāsies par jūsu jautājumiem un komentāriem. Ja vēlaties ar mums sazināties ar jautājumiem par mūsu konfidencialitātes vai datu aizsardzības praksi, lūdzu, sūtiet e-pastu uz: hrm@mitsubishi-motors-euro.com.

Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

MME var atjaunināt šo konfidencialitātes politiku. Pašreizējās konfidencialitātes politikas spēkā stāšanās datums ir norādīts šī dokumenta sākumā. MME aicina jūs periodiski pārskatīt šo lapu.

Sīkdatņu lietošana

MME automatizēti vāc noteiktu informāciju, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes. Ievācot šo informāciju, MME izprot, kā vislabāk pielāgot mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem. MME vāc šo informāciju, izmantojot dažādus līdzekļus, piemēram, sīkdatnes, tīmekļa informatorus un IP adreses, kā paskaidrots tālāk.

Tāpat kā daudzi uzņēmumi, MME mūsu tīmekļa vietnēs izmanto sīkdatnes un tīmekļa informatorus (kas pazīstami arī kā interneta tagi, pikseļu tagi un caurspīdīgie GIF). Sīkdatnes ir teksta biti, kas tiek ielikti jūsu datora cietajā diskā, kad apmeklējat noteiktas tīmekļa vietnes. Tīmekļa informatori ļauj mums iegūt informāciju, piemēram, tā datora IP adresi, kas lejupielādēja lapu ar informatoru, lapas ar informatoru vietrādi URL, laiku, cikos tika skatīta lapa ar informatoru, pārlūkprogrammu, kas izmantota lapas skatīšanai, un trešās puses sīkdatnēs iestatīto informāciju. No šīm tehnoloģijām ievākto informāciju MME izmanto, lai sastādītu pārskatus un palīdzētu mums uzlabot tīmekļa vietni. Piemēram, sīkdatne mums var norādīt, vai esat mūs apmeklējis iepriekš, tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, no kuras tīmekļa vietnes apmeklētājs ir ieradies un viņa apmeklētās lapas, kā arī palīdz mums noteikt tīmekļa vietnes iezīmes, par kurām jums varētu būt vislielākā interese. Sīkdatnes var uzlabot jūsu tiešsaistes pieredzi, saglabājot jūsu izvēles konkrētās vietnēs.

MME vāc arī IP adreses. IP adrese ir unikāls identifikators, ko noteiktas elektroniskās ierīces izmanto, lai identificētu un savstarpēji sazinātos internetā. Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, MME var apskatīt un/vai saglabāt tās ierīces IP adresi, kuru izmantojat, lai izveidotu savienojumu ar internetu. MME izmanto šo informāciju, lai noteiktu ierīces fizisko atrašanās vietu un saprastu, no kuriem pasaules reģioniem nāk mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji. MME šo informāciju var izmantot arī, lai uzlabotu MME tīmekļa vietnes.

MME var arī vākt informāciju par jūsu tiešsaistes darbībām mūsu saimniecisko vienību tīmekļa vietnēs, lai rādītu jūsu individuālajām interesēm pielāgotu reklāmu par precēm un pakalpojumiem. Piemēram, MME var iesaistīties trešo pušu reklāmas tīklos vai izmantot „Google” piedāvātās reklāmas funkcijas, kā arī „Google AdWords” veicinošās tirgvedības funkcijas, lai izsekotu tīmekļa vietnes apmeklētājus dažādās interneta vietnēs, vienlaikus rādot viņiem mūsu reklāmas. Ja jūs nevēlaties, lai mēs šādā veidā kopīgotu jūsu personisko informāciju, jūs varat iebilst, sazinoties ar mums. (PIEVIENOT SAVU KONTAKTINFORMĀCIJU)

Plašāka informācija par sīkdatnēm, ko mēs izmantojam mūsu tīmekļa vietnēs, ir sniegta tabulā.

Sērijas numurs Sīkdatnes veids Sīkdatnes nosaukums Mērķis Avots Derīguma termiņš Vajadzīga piekrišana (jā/nē)
MME „inMotion”
1. Pārlūkprogrammas sīkdatne ASP.NET_SessionId Satura pārvaldības sistēmas uzturēta sīkdatne, ko izmanto, lai identificētu lietotāju sesiju serverī. Izveidota lietojumprogrammā „inMotion” 1 gads
2. Pārlūkprogrammas sīkdatne EkAnalytics Šo sīkdatni izmanto satura pārvaldības sistēma „Ektron”, kas uztur mūsu tīmekļa vietni. Tas ir anonīms lietotāja veida identifikators analīzes funkcijai. Izveidota lietojumprogrammā „inMotion” 1 gads
3. Pārlūkprogrammas sīkdatne EktGUID Šī sīkdatne ir saistīta ar tīmekļa satura pārvaldības sistēmu „Ektron”, un to izmanto, lai ievāktu anonīmu apmeklētāju informāciju, kas ļauj veikt darbības novērtēšanu un uzlabošanu. Tā lietotājam piešķir unikālu identifikatoru un parasti saglabājas aptuveni vienu gadu. Izveidota lietojumprogrammā „inMotion” 1 gads
4. Pārlūkprogrammas sīkdatne FIRST_VISIT Lai sekotu līdzi, ja lietotājs tīmekļa vietni ir apmeklējis pirmo reizi. Izveidota lietojumprogrammā „inMotion” 1 gads
5. Pārlūkprogrammas sīkdatne IsReferral - Izveidota lietojumprogrammā „inMotion” Pārlūkošanas sesijas beigas
6. Pārlūkprogrammas sīkdatne VISITED Lai sekotu līdzi. Izveidota lietojumprogrammā „inMotion” 1 gads
7. Pārlūkprogrammas sīkdatne ecm Uztur satura pārvaldības sistēma „Ektron”, lai sekotu līdzi vietnes pašreizējai informācijai. Izveidota lietojumprogrammā „inMotion” Pārlūkošanas sesijas beigas
8. Pārlūkprogrammas sīkdatne fbsr Lai pārvaldītu FB savienojumu. Izveidota lietojumprogrammā „inMotion” Pārlūkošanas sesijas beigas
9. Pārlūkprogrammas sīkdatne ConfiguredModelCookie Lai sekotu līdzi modelim, kas ir konfigurēts modeļa lapā. Izveidota lietojumprogrammā „inMotion” Pārlūkošanas sesijas beigas
10. Pārlūkprogrammas sīkdatne legal-sticky-Popup Lai sekotu līdzi, ka juridiskais uznirstošais elements ir atvērts. Izveidota lietojumprogrammā „inMotion” 1 gads
11. Pārlūkprogrammas sīkdatne _SiteLang Lai uzturētu vietnes valodu daudzvalodu vietnē. Izveidota lietojumprogrammā „inMotion” 1 gads
12. Pārlūkprogrammas sīkdatne _dc_gtm_UA-3504418-1 Šī sīkdatne ir saistīta ar vietnēm, kas izmanto „Google Tag Manager”, lai lapā ielādētu citus skriptus un kodu. Kur tā tiek izmantota, to var uzskatīt par noteikti nepieciešamu, jo bez tās citi skripti var darboties nepareizi. Nosaukuma beigas ir unikāls numurs, kas ir arī saistītā „Google Analytics” konta identifikators. Izveidota lietojumprogrammā „inMotion” 30 sekundes
13. Pārlūkprogrammas sīkdatne _ga Šīs sīkdatnes nosaukums ir saistīts ar „Google Universal Analytics”— tas ir būtisks „Google” bieži lietotā analīzes pakalpojuma atjauninājums. Šo sīkdatni izmanto, lai atšķirtu unikālos lietotājus, par klienta identifikatoru piešķirot nejauši ģenerētu numuru. Tā ir iekļauta katrā lapas pieprasījumā vietnē un tiek izmantota, lai aprēķinātu apmeklētāju, sesiju un kampaņu datus vietnes analīzes pārskatiem. Pēc noklusējuma tās derīguma termiņš ir iestatīts uz diviem gadiem, bet tīmekļa vietņu īpašnieki termiņu var mainīt. Izveidota lietojumprogrammā „inMotion” 2 gadi
14. Pārlūkprogrammas sīkdatne _gid Šīs sīkdatnes nosaukums ir saistīts ar „Google Universal Analytics”. Šķiet, ka šī ir jauna sīkdatne, un no 2017. gada pavasara no „Google” nav pieejama nekāda informācija. Šķiet, ka tā saglabā un atjaunina unikālo vērtību katrai apmeklētajai lapai. Izveidota lietojumprogrammā „inMotion” 1 diena

Lielākā daļa pārlūkprogrammu jūs informēs, kā pārtraukt jaunu sīkdatņu pieņemšanu, kā saņemt paziņojumu, saņemot jaunu sīkdatni, un kā atspējot esošās sīkdatnes, tomēr ņemiet vērā, ka bez sīkdatnēm jūs, iespējams, nevarēsit pilnīgi izmantot visas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas. Dažas pārlūkprogrammas piedāvā signālu „Neizsekot” („DNT”), ar kuru jūs varat norādīt savu izvēli attiecībā uz izsekošanu un starpvietņu izsekošanu. Lai gan pašlaik MME neizmanto tehnoloģiju, kas pazīst DNT signālus, MME apstrādās jūsu personas datus tikai saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku.

Mūsu tīmekļa vietnes izmanto arī tīmekļa analīzes pakalpojumus, piemēram, „Google Analytics”, lai labāk izprastu, kā jūs izmantojat mūsu vietnes un kā mēs tās varam uzlabot. Šo pakalpojumu ģenerētā informācija ir anonīma un neietver jūsu personas datus. Anonīmā informācija, kas ir ievākta, izmantojot šos pakalpojumus, netiek apvienota ar personas datiem, kurus jūs varbūt esat skaidri izvēlējies kopīgot ar mums. Pakalpojumu sniedzēja spēju izmantot un kopīgot šo pakalpojumu ievākto informāciju par jūsu veiktajiem mūsu tīmekļa vietņu apmeklējumiem ierobežo lietošanas noteikumi un pakalpojumu sniedzēja konfidencialitātes politika. Lai labāk izprastu, kā šie pakalpojumu sniedzēji var izmantot mūsu tīmekļa vietnēs ievāktos anonīmos datus, jūs varat pārskatīt, piemēram, „Google” politiku šajā jautājumā.

Varat arī atteikties no „Google” reklāmas funkcijām, izmantojot savus reklāmas iestatījumus.

Kontakti

MML IMPORTS

Lielirbes iela 32, Rīga, LV-1046
+371 67 300 100
mitsubishi@mitsubishi.lv