Datu aizsardzība

Piekrišanas veidlapa ES personas datu ievākšanai un izmantošanai

MML Imports ar juridisko adresi Rīga, Krasta iela 5, Rīga, LV – 1003, veic ievākto ES personas datu pienācīgu apstrādi saskaņā ar ES personas datu aizsardzības regulu.
ES personas dati, ko “MML Imports” ievāc, un to izmantošanas mērķi norādīti tālāk.

ES Personas datu vienumi
Izmantošanas mērķis

Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, adrese, tālruņa numurs u. c.

(1) Mūsu produktu un pakalpojumu popularizēšana.

(2) Jaunu automobiļu vai lietotu automobiļu cenu aprēķinu sniegšana.

(3) Dažādu pieteikumu metožu un pieņemšanas procedūru virzība un ar tiem saistīto līgumu apstrāde.

(4) Mūsu produktu pirkumus un pēcpārdošanas pakalpojumus pārvaldošo procedūru virzība un ieviešana.

(5) Klientu pieteikumu un jautājumu apstrāde un atbilžu sūtīšana tiem.

(6) Saziņa ar klientiem saistībā ar kampaņām vai produktu u. c. sūtīšana tiem

(7) Klientu apmierinātības aptaujas veikšana.

(8) Statistikas datu veidošana [Uzņēmuma nosaukums], mūsu dīleru un saistīto uzņēmumu produktu izstrādei un pakalpojumu uzlabošanai.

(9) Saziņa ar biznesa partneriem un biznesa procesu ieviešana.

(10) Mūsu akcionāru identificēšana, iespējas sniegšana mūsu akcionāriem īstenot to tiesības un pienākumu izpilde akcionāru priekšā.

(11) Mūsu pienākumu izpilde saskaņā ar likumiem un valdības rīkojumiem, administratīvajiem norādījumiem vai instrukcijām u. c.

(12) ES personas datu izmantošana klientiem skaidri norādītam mērķim, kad [Uzņēmuma nosaukums] iegūst tos, vai mērķim, kuram klienti sniedz piekrišanu pēc ES personas datu ieguves.

Taču mēs varam izmantot klientu un citu datu subjektu ES personas datus arī ārpus izziņoto vai publiskoto mērķu apjoma, ja tas ir prasīts ar likumu.

ES personas datu apstrāde ir vitāli svarīga mūsu līgumisko pienākumu izpildei. Ja jūs savu ieskatu rezultātā nevarat sniegt mums savus ES personas datus, tas var traucēt pakalpojumu sniegšanu jums un citiem iesaistītajiem un var negatīvi ietekmēt mūsu sniegtos pakalpojumus jums.

“MML Imports” izmantos jūsu ES personas datus tikai iepriekš norādītajiem mērķiem. .

Ja personas datu sniegšana ir ar likumu vai ar līgumu noteikta prasība vai līguma noslēgšanai nepieciešama prasība, "MML Imports" paziņos jums par to pirms personas datu apstrādes veikšanas.

Mēs pienācīgi izdzēšam vai likvidējam jūsu ES personas datus saskaņā ar datu likvidēšanas nosacījumiem pēc likumā vai biznesa procesos noteiktā to glabāšanas perioda izbeigšanās.

ES personas datu apstrādes nosacījumi

“MML Imports”veiks ES personas datu apstrādi tikai pēc piekrišanas saņemšanas no jums vai tad, ja būs spēkā viens no tālāk norādītajiem gadījumiem:

 1. Apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei, kura viena no pusēm jūs esat, vai, lai veiktu pasākumus pēc to pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.
 2. Apstrāde ir nepieciešama kāda tiesiska pienākuma izpildei, kam ir pakļauts [Uzņēmuma nosaukums] (piem., uz likumiem pamatotu valdības aģentūru informācijas atklāšanas norādījumu izpilde u. c.).
 3. Apstrāde ir nepieciešama jūsu vai citu fizisku personu vitālo interešu aizsardzībai.
 4. Tā tiek uzskatīta par pienācīgu, lai izmeklētu, novērstu nelikumīgas vai aizdomīgas darbības vai veiktu pasākumus pret tām.
 5. Apstrāde ir nepieciešama kādas trešās puses vai mūsu likumīgo interešu īstenošanai tādā apjomā, kas nepārkāpj tiesības, intereses un brīvības attiecībā uz konfidencialitāti.

Mēs izmantojam jūsu personas datus neautorizētas piekļuves un lietošanas noteikumu pārkāpumu izmeklēšanai, lai uzlabotu drošību gan mūsu pakalpojumu ietvaros, gan ārpus tiem un rīkotos, lai nodrošinātu jūsu lietotājkonta informācijas aizsardzību.

Paziņojums par jūsu tiesībām

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu ES personas datiem

 1. Tiesības zināt par saviem ES personas datiem un ar tiem saistīto informāciju.
 2. Tiesības pieprasīt, lai [Uzņēmuma nosaukums] bez liekas kavēšanās izlabo jūsu neprecīzus personas datus.
 3. Tiesības pieprasīt, lai [Uzņēmuma nosaukums] bez liekas kavēšanās izdzēš jūsu personas datus.
 4. Tiesības pieprasīt no [Uzņēmuma nosaukums] jūsu ES personas datu apstrādes ierobežošanu.
 5. Tiesības saņemt jūsu ES personas datus vispārējā datorā lasāmā formātā un netraucēti pārsūtīt šos datus citām organizācijām.
 6. Tiesības iebilst pret jūsu ES personas datu apstrādi, ja tie tiek izmantoti [Uzņēmuma nosaukums] vai trešo pušu interesēs un tiešā mārketinga mērķiem.
 7. Tiesības nesaņemt novērtējumu vai lēmumu, kam var būt nopietna ietekme, tostarp tiesiskas sekas fiziskām personām, ko izraisa automātiska apstrāde, piemēram, profilēšana.
  * Mēs neveicam profilēšanas procesu

Ja jūs neesat apmierināts ar to, kā mēs veicam ES personas datu apstrādi, un vēlaties īstenot iepriekšminētās tiesības, varat iesniegt sūdzības to EEZ dalībvalstu pārraugošajām varasiestādēm, kurās ir notikuši pārkāpumi, vai [Uzņēmuma nosaukums]. Ja vēlaties sazināties ar mums, varat zvanīt vai rakstīt e-pasta ziņojumu uz tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Piekrišanas atsaukšana

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un šī piekrišanas atsaukšana neietekmēs pirms atsaukšanas veiktās ES personas datu apstrādes un pārsūtīšanas likumību.

Kontakti

MML IMPORTS
Lielirbes iela 32, Rīga, LV-1046
+371 67 300 100
mitsubishi@mitsubishi.lv