WLTP

Saskaņā ar ES tiesību aktos definētajiem nosacījumiem, lai mērītu vieglo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 emisijas, kā arī to piesārņojošo vielu emisijas, izmanto Vispasaules harmonizēto vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūru (WLTP).

Kas ir WLTP?

Saskaņā ar ES tiesību aktos definētajiem nosacījumiem, lai mērītu vieglo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 emisijas, kā arī to piesārņojošo vielu emisijas, izmanto Vispasaules harmonizēto vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūru (WLTP).

Agrāk pielietotā testa procedūra laboratorijas apstākļos – saukta par Eiropas Jauno braukšanas ciklu (NEDC) – tika izstrādāta astoņdesmitajos gados. Tehnoloģiju un braukšanas apstākļu attīstības iespaidā tā uzskatāma par novecojušu. Tāpēc Eiropas Savienība ir izstrādājusi jaunu testa procedūru, ko sauc par Vispasaules harmonizēto vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūru (WLTP). ES automobiļu ražošanas nozare atzinīgi vērtē pāreju uz WLTP un ir aktīvi veicinājusi šī jaunā testa cikla izstrādāšanu.

 

 

Kāda ir atšķirība starp NEDC un WLTP?

Ja vecajā testa procedūrā NEDC testa vērtības tika noteiktas, pamatojoties uz teorētisku braukšanas profilu, tad WLTP cikls tika izstrādāts, izmantojot visā pasaulē iegūtus datus par braukšanu reālos apstākļos. Tāpēc WLTP labāk atspoguļo ikdienas braukšanas profilus.

WLTP braukšanas cikls ir sadalīts četrās daļās ar dažādiem vidējiem ātrumiem: mazu, vidēju, lielu un īpaši lielu. Katrā daļā ir daudzveidīgi braukšanas posmi, apstāšanās, paātrinājuma un bremzēšanas posmi. Noteiktam automašīnas tipam katra piedziņas konfigurācija tiek testēta saskaņā ar WLTP tā vieglākajai (ekonomiskākajai) un smagākajai (vismazāk ekonomiskajai) versijai.

WLTP procedūra tika izstrādāta ar nolūku, lai to varētu izmantot kā vispasaules testa ciklu dažādos pasaules reģionos, lai piesārņojošo vielu un CO2 emisijas, kā arī degvielas patēriņa vērtības būtu salīdzināmas visā pasaulē. Tomēr, lai gan WLTP ir kopīgs “pamatprasību kopums”, Eiropas Savienība un citi reģioni piemēros šo testu dažādos veidos atkarībā no ceļu satiksmes normatīviem un vajadzībām

WLTP priekšrocības

Ar WLTP tiks ieviesti daudz reālāki testēšanas apstākļi. Tostarp atzīmējami šādi punkti:

 • Daudz reālākas transportlīdzekļa gaitas īpašības;
 • Plašāks braukšanas apstākļu spektrs (pilsēta, piepilsēta, galvenais ceļš, automaģistrāle);
 • Garāki testa attālumi;
 • Reāliem apstākļiem pietuvinātas apkārtējās vides temperatūras (tuvākas Eiropas vidējām vērtībām);
 • Lielākas vidējā un maksimālā ātruma vērtības;
 • Lielākas vidējās un maksimālās piedziņas jaudas vērtības;
 • Daudz dinamiskāki un braukšanas apstākļus atspoguļojoši paātrinājumi un bremzēšanas;
 • Īsākas apstāšanās;
 • Papildu aprīkojums: CO2 vērtības un degvielas patēriņš tiek norādīts atsevišķiem transportlīdzekļiem, kad tie izgatavoti;
 • Stingrāk noteiks automobiļa regulējums un mērījumu veikšanas apstākļi;
 • Patērētājiem sniegtajā informācijā ļauj uzzināt labākās un sliktākās vērtības, atspoguļojot līdzīgu automašīnu modeļu piedāvātās iespējas.

Visu šo uzlabojumu dēļ WLTP nodrošinās daudz precīzāku bāzi automobiļu degvielas patēriņa un emisiju aprēķināšanai. Tas nodrošinās, ka laboratorijas mērījumi labāk atspoguļo automašīnas braukšanas īpašības uz ceļa.

Pāreja no NEDC uz WLTP

 • Sākot ar 2017. gada septembri, WLTP oficiāli piemēros jauniem automobiļu tipiem. Jauni automobiļu tipi ir transportlīdzekļu modeļi, kas pirmoreiz tiek laisti tirdzniecībā.
 • Ražotāji var jau sākt pieprasīt WLTP apstiprinājuma procedūras jauniem automobiļu tipiem pēc tam, kad Eiropas Savienībā stāsies spēkā attiecīgie tiesību akti (ne agrāk kā 2017. gada jūlija beigās).
 • Sākot ar 2018. gada septembri, WLTP būs spēkā visiem no jauna reģistrētajiem automobiļiem.
 • Automobiļu ražošanas nozares ieskatā no 2019. gada 1. janvāra visiem automobiļiem tirdzniecības vietās ir jābūt WLTP-CO2 vērtībām tādēļ, lai neradītu patērētājiem nekādas neskaidrības
 • ES pasākumi attiecībā uz sērijas beigu automobiļiem ļauj nākamajā gadā, t. i., līdz 2019. gada septembrim, pārdot ierobežotu skaitu krājumos palikušu nepārdotu transportlīdzekļu, kuri ir apstiprināti saskaņā ar iepriekšējo testa procedūru (NEDC).

Tests “Emisijas reālos braukšanas apstākļos” (RDE)

Veicot testu “Emisijas reālos braukšanas apstākļos” (RDE), tiek mērītas tādas piesārņojošās gāzes, kā, piemēram, NOx, ko automobiļi izdala, braucot pa autoceļiem. RDE tests neaizstāj WLTP laboratorijas testu, bet gan papildina to. RDE nodrošina, ka automobiļi rada zemu emisiju līmeni visos braukšanas apstākļos. Eiropa ir pirmais reģions pasaulē, kur tiek ieviesta šādas testu metodika uz autoceļiem, tādējādi iezīmējot ievērojamu lēcienu automobiļu emisiju testēšanā.

Braukšanas apstākļi:

 • Mazi un lieli augstumi
 • Visa gada temperatūras
 • Transportlīdzekļa papildu krava
 • Braukšana augšup un lejup no kalna
 • Pilsētu ceļi (mazs ātrums)
 • Lauku ceļi (vidējs ātrums)
 • Autoceļi (liels ātrums)