Drošība

L200 ir ieguvis ilgu un stabilu reputāciju kā uzticams, izturīgs vieglais komerciālais automobilis. Jaunā modeļa L200 ir bagātīgi aprīkots ar inteliģentām funkcijām, kas uzlabo pasažieru un vadītāja drošību vēl augstākā līmenī.

Nejaušas akselerācijas novēršanas sistēma (UMS)

Bez nejaušībām

Lai palīdzētu novērst sadursmi, novietojot automobili stāvvietā, atskan skaņas signāls un uz displeja parādās brīdinājums, kad priekšējie vai aizmugurējie sensori konstatē tuvumā esošu šķērsli. Tiek kontrolēta arī dzinēja jauda, ja jūs nejaušības dēļ pēkšņi strauji palielināt ātrumu.

Aklās zonas brīdinājuma sistēma (BSW)

Drošāka pagriezienu veikšana un joslu maiņa.

Šī drošības sistēma izmanto aizmugurējā bamperī iebūvētus radara sensorus, lai uztvertu transportlīdzekļus jūsu aklajās zonās automobiļa labajā un kreisajā pusē. Kad BSW sistēma ir aktivizēta un pagriezienu rādītāji ir izslēgti, attiecīgajā ārējā atpakaļskata spogulī tiek uzrādīts indikators. Ja kāds transportlīdzeklis tiek uztverts, kad ir ieslēgts pagrieziena rādītājs, indikators attiecīgās puses ārējā atpakaļskata spogulī sāk mirgot, un atskan skaņas brīdinājuma signāls.

360 grādu apkārtskata kamera

Auto novietošana stāvvietā, bez problēmām.

Automobiļa priekšā, sānos un aizmugurē novietoto kameru uzņemtos attēlus (tai skaitā panorāmas skatu) iespējams  apskatīt dažādās kombinācijās, lai redzētu, kas atrodas klajās zonās, un atvieglotu automobiļa novietošanu stāvvietā.

Frontālās sadursmes novēršanas bremžu sistēma (FCM)

Papildus drošība

Palīdz novērst frontālas sadursmes vai mazināt to sekas, ja no sadursmes nav iespējams izvairīties. Uztver apkārtējos transportlīdzekļus un gājējus ar kameras un lāzera radara palīdzību.

Brīdinājums par satiksmi aizmugurē (RCTA)

Atpakaļgaitā ar pārliecību

Kad RCTA sistēma ir aktivizēta, kombinētajā mērinstrumentu panelī iedegas indikators. Ja aizmugurējā bamperī iebūvētie radara sensori uztver tuvojošos transportlīdzekli, kad transmisijas svira ir atpakaļgaitas pārnesumā, daudzfunkcionālās informācijas sistēmas ekrānā tiek uzrādīts brīdinājuma ziņojums, atskan skaņas signāls, un indikatori abos ārējos atpakaļskata spoguļos sāk mirgot.

7 SRS gaisa drošības spilveni

Aizsardzība ikvienam

Priekšējie, sānu, aizkarveida, kā arī vadītāja ceļgalu gaisa drošības spilveni samazina traumu gūšanas risku un smagumu sadursmes gadījumā.

RISE virsbūves struktūra

Ceļojiet ar stingru aizsardzību

RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) virsbūves īpaši veidotā struktūra absorbē un izkliedē trieciena enerģiju sadursmes gadījumā, tādējādi samazinot traumu gūšanas risku. Lai ievērojami samazinātu virsbūves svaru, vienlaikus saglabājot augstu sadursmes drošības līmeni, konstrukcijā ir izmantotas daudz augstas stiepes tērauda plāksnes.

Izturīga un viegla virsbūve

Vēl labāka aizsardzība

L200 virsbūve ir izcili izturīga, tomēr viegla, pateicoties tērauda plākšņu ar augstu stiepes izturību plašam pielietojumam. Kopā ar RISE virsbūvi tas papildina pasažieru drošības līmeņa uzlabojumu