Drošība

Mēs vienmēr esam līderi automobiļu tehnoloģiju jomā jau kopš automobiļu būves uzsākšanas pirms vairāk nekā 100 gadiem. Mūsdienās visi mūsu automobiļi ir aprīkoti ar inteliģentām sistēmām, kas veicina braukšanas drošību un aizsargā vadītāju un pasažierus. 

FRONTĀLĀS SADURSMES NOVĒRŠANAS BREMŽU SISTĒMA (FCM)

Drošāk ar papildus uzraudzību

Uztver apkārtējos transportlīdzekļus un gājējus ar kameras un lāzera radara palīdzību. Palīdz novērst frontālas sadursmes vai mazināt to sekas, ja no sadursmes nav iespējams izvairīties.

JOSLU ŠĶĒRŠOŠANAS BRĪDINĀJUMA SISTĒMA (LDW)

Ja šķērsosiet līniju, auto brīdinās

Ja automobilis novirzās no braukšanas joslas, kad nav ieslēgts pagrieziena rādītājs, sistēma raida skaņas signālu un uzrāda brīdinājumu ekrānā. Ja no aizmugures tuvojās transportlīdzeklis, tad joslu šķēršošanas asistēšanas (LCA) sistēma ziņos jums ar skaņas signālu un mirgojošu gaismu ārējā atpakaļskata spoguļa rāmī.

AUTOMĀTISKAS TĀLĀS GAISMAS (AHB)

Gaismas pārslēgs jūsu vietā

Lai uzlabotu drošību, komfortu un atvieglotu braukšanu naktī, tālās gaismas automātiski pārslēdzas atpakaļ uz tuvajām gaismām, ja priekšā tiek uztverts transportlīdzeklis, pēc tam automātiski pārslēdzas uz tālajām gaismām, pretī braucošajam transportlīdzeklim aizbraucot.

AKLĀS ZONAS BRĪDINĀJUMA SISTĒMA (BSW)

Vairāk nebūs "aklo" zonu

Šī drošības sistēma izmanto aizmugurējā bamperī iebūvētus radara sensorus, lai uztvertu transportlīdzekļus jūsu aklajās zonās automobiļa labajā un kreisajā pusē. Kad BSW sistēma ir aktivizēta un pagriezienu rādītāji ir izslēgti, attiecīgajā ārējā atpakaļskata spogulī tiek uzrādīts indikators. Ja BSW sistēma “aklajā” zonā konstatē transportlīdzekli, un ir ieslēgts jūs automobiļa pagrieziena rādītājs, attiecīgajā sānu atpakaļskata spogulī indikators “Sadursmes risks” sāk mirgot, un atskan skaņas brīdinājuma signāls.

BRĪDINĀJUMS PAR SATIKSMI AIZMUGURĒ (RCTA)

Atpakaļgaitā ar pārliecību

Kad RCTA sistēma ir aktivizēta, kombinētajā mērinstrumentu panelī izgaismojas indikators. Ja aizmugurējā bamperī iebūvētie radara sensori uztver tuvojošos transportlīdzekli, kad transmisijas svira ir atpakaļgaitas pārnesumā, daudzfunkcionālās informācijas sistēmas ekrānā tiek uzrādīts brīdinājuma ziņojums, atskan skaņas signāls, un indikatori abos ārējos atpakaļskata spoguļos sāk mirgot.

Virsbūve ar uzlabotu drošību pret triecieniem RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)

Izstrādāts jūsu aizsardzībai

ASX ir uzbūvēts, veidojot virsbūvi ar mūsu uzlaboto drošības tehnoloģiju pret triecieniem. Tajā ir stratēģiski izvietoti nostiprinājumi kritiskos punktos, kas palīdz novirzīt un absorbēt enerģiju spēcīga trieciena sadursmes gadījumā. Tas sniegs drošību jums un pasažieriem brīžos, kad tā vajadzīga visvairāk.

SEPTIŅI DROŠĪBAS SPILVENI

Aizsardzība automašīnā ikvienam

Sadursmes gadījumā, lai jums un pašažieriem nodrošinātu drošību, ASX ir aprīkots ar 7 drošības spilvenu sistēmu. Priekšējie, sānu, aizkarveida, kā arī vadītāja ceļgalu gaisa drošības spilveni samazina traumu gūšanas risku un smagumu sadursmes gadījumā.

PALĪGSISTĒMA KUSTĪBAS UZSĀKŠANAI KĀPUMĀ (HSA)

Nekādas ripošanas atpakaļ no kalna

Uzsākot kustību kāpumā, palīgsistēma pietur bremzes vēl 2 sekundes pēc bremžu pedāļa atlaišanas, tādējādi neļaujot automobilim ripot atpakaļ.